€0
Winkelwagen
  • Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden

Steigerhout Nelis


Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Steigerhout Nelis ( hierna de verkoper genaamd ) en de wederpartij ( hierna de koper genaamd ).

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.  Indien de verkoper niet de strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangd, betekend dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat de verkoper het recht van deze zou verliezen in andere gevallen. De verkoper behoudt zich het recht om op ieder tijdstip de voorwaarden te wijzigen, aan te passen of aan te vullen.

 

Artikel 2Bestellen

Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij er een termijn van aanvaarding vermeldt word. Indien het artikel niet meer beschikbaar is vervalt de aanbieding op deze.

Een overeenkomst is slechts geldig na acceptatie van de bestelling van de koper door de verkoper. Een bestelling van meubels of een ander artikel is slechts geldig indien men eenvoudig uw woon of verbijfplaats kan vaststellen.

 

Artikel 3Prijzen en kosten

De prijzen van de verkoper zijn inclusief 21 % btw.  Voorschotten dienen steeds betaald voor verzending van de goederen.

De prijzen in de online winkel zijn exclusief verzendkosten.  Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en de verkoper behoud zich het recht om de prijzen aan te passen.  In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

 

Artikel 4Levering

De verkoper betracht de grootste zorg bij de bestellingen en de leveringen van de artikelen.  De verkoper verzendt de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk : normaal binnen de tien werkdagen en na de betaling van het voorschot indien dit is gevraagd.

Als een levering niet of niet tijdig kan plaatsvinden nemen wij altijd contact op met de koper. De levering gebeurt enkel tot de dorpel van het gelijkvloers. Er is geen lift voorzien.

De verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van overschrijding van de leveringsdatum.

 

Artikel 5Herroepingsrecht

Alle artikelen worden op maat gemaakt waardoor de wet verkoop op afstand niet geldt.

 

Artikel 6Transport garantie

Alle artikelen worden door de verkoper verzekerd.

 

Artikel 7Betalingen

Betaling kan enkel geschieden via paypal , overschrijving of contant bij levering.

 

Artikel 8Reclamaties

Indien u klachten hebt over onze artikelen kan men binnen de zeven dagen per email contact opnemen met de verkoper : wij zullen deze zo snel mogelijk oplossen.

 

Artikel 9Garantie

De door de verkoper geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die op het moment van levering kunnen worden gesteld bij normaal gebruik in Belgie. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op de producten die bestemd zijn voor gebruik in Belgie met een termijn van 1 jaar.

 

Artikel 10Eigendomsrecht

De verkoper blijft eigenaar van alle verkochte producten zolang de koper niet de totale som heeft voldaan.

 

Artikel 11Privacy

Door te bestellen geeft u de verkoper de toestemming zonodig uw persoonsgegevens te gebruiken.

Voor elk websitebezoek , transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid

De verkoper respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat alle persoonlijke gegevens die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Wij gebruiken deze enkel om de bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.  De verkoper zal de gegevens niet verkopen aan derden.

 

Artikel 12Overmacht

De verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien er een toestand van overmacht heerst.  Onder overmacht verstaat men alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop de koper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de koper niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Indien deze periode meer dan twee maanden duurt, is iedere partij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 13Aansprakelijksuitsluiting

De verkoper kan niet garant staan voor de kleurafwijkingen of structuur van het hout daar dit een natuurlijk product is en bovendien reeds gebruikt.

Daar waar het hout is verzaagd zal het steeds een andere kleur hebben dan het andere hout.

 

Artikel 14Toepassing recht en geschillen

Bij gerechtelijke geschillen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

 

Artikel 15Bedrijfsinformatie

De verkoper is geregistreerd in het handelsregister onder het nummer: 276.173

Adres : Grootakker 25 – 2390 Malle – België